نمایش 9 24 36

بررسی ویژگی‌های شمع موتور خودرو ام وی ام چری

یکی از قطعات مهمی که در سلامت موتور خودرو، مصرف سوخت و کارکرد بسیاری از قطعات اتومبیل تأثیر گذار است، شمع موتور ام وی ام چری می‌باشد. ایجاد جرقه در زمان درست باقدرت بالا وظیفه‌ی مهمی می‌باشد که توسط شمع ام وی ام چری انجام می‌شود. از این رو در ادامه به ویژگی‌‌‌ها و نوع کارکرد این محصول می‌پردازیم.

تعیین رنج حرارتی شمع موتور خودرو

شمع موتور خودرو یک محصول کاربردی است که حتما باید متناسب با نوع خودرو و انتظاری که از آن دارید، خریداری شود. با توجه به اهمیت این مقوله و کاربرد شمع در خودرو، در ادامه به موقعیت‌هایی که در آن استفاده از شمع ضروری است اشاره می‌کنیم. برای مثال در زمانی که موتور در شرایط سخت و با دور سرعت زیاد کار می کند، استفاده از شمع سرد در آن ضروری می‌باشد.

ترکیب هوا و سوخت باعث چه اتفاقی در موتور می‌شود؟

زمانی که میزان ترکیب هوا و سوخت کاهش بیابد، سبب بالارفتن دمای سیلندر شده و سرانجام باعث ضربه زدن موتور می‌شود که این کار منجر به صدمه به شمع موتور ام وی ام و چری شده و در نهایت صدمه جدی به آن می‌کند. اگر میزان ترکیب هوا و سوخت افزایش پیدا کند، سبب کم شدن دمای بیش از حد سیلندر می‌شود که این امر باعث بالا رفتن میزان رسوب کربن و در پایان احتراق ناقص را در به دنبال دارد.

نوع و کیفیت سوخت و استفاده از شمع سرد

کاهش کیفیت سوخت و پایین بودن عدد اکتان در سوخت خودرو منجر به احتراق زودهنگام سوخت شده و در نهایت به موتور ضربه می‌زند. این امر باعث بالا رفتن دمای سیلندر شده و به بخش‌های گوناگون محفظه احتراق صدمه وارد می شود. اگر از سوخت اتانول با کارکرد بالا استفاده نمایید استفاده از شمع موتور خودرو سرد حیاتی می‌باشد.

دمای محیط و استفاده از شمع موتور خودرو

با کم شدن دمای هوا و رطوبت، غلظت هوا بالا رفته که سرانجام باعث کم شدن میزان ترکیب سوخت و هوا خواهد شد. اگر این ترکیب به مقدار استاندارد نباشد، باعث بالا رفتن دما و فشار سیلندر، ضربه زدن به موتور و افزایش دمای بیشتر از نیاز در سر الکترود شمع ام وی ام چری می‌گردد. با بالا رفتن دما و رطوبت هوا، غلظت کم خواهد شد،  که بالارفتن ترکیب هوا و سوخت شده و افزایش در ترکیب سوخت و هوا باعث پایین آمدن عملکرد و خام سوزی می‌شود.

فشار بارومتریک و ارتفاع آن

فشار اتمسفر و فشار سیلندر موتور با افزایش ارتفاع کم می شود که در نهایت دمای نوک شمع موتور خودرو کم می‌شود. در این مواقع ممکن است، خام سوزی رخ دهد که اگر ترکیب سوخت و هوا نتواند این بالارفتن ارتفاع را  تحت پوشش قرار دهد، سوخت کاهش میابد.

نشانه‌های خرابی شمع ام وی ام چری

این سوال همواره در ذهن بسیاری از افراد ایجاد می‌شود که چگونه متوجه شویم شمع خودرو خراب است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شناخت نشانه‌های خرابی شمع در موارد زیر مشخص می‌شود.

  • شتاب گرفتن سخت یا کند
  • افزایش مصرف سوخت خودرو
  • سخت روشن شدن اتومبیل
  • روشن شدن چراغ سنسور خودرو