مطالب آموزشی و رفع مشکلات خودروهای چینی

شماره پلاک هر کدام از شهرهای مختلف ایران چیست؟

شماره پلاک شهرهای مختلف

هر شهری با چه شماره ای پلاک گذاری می شود؟

همان طور که می دانید، تمام شهرها دارای شماره پلاک خاص خود می باشند، درواقع این شماره ها مانند اثر انگشت در خودرو منحصر به فرد است. شما هیچ دو اتومبیلی را که هم اسم باشند، پیدا نمی کنید. آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که با دیدن شماره پلاک خودرو می خواهید شهر آن را حدس بزنید؟ ما در این مقاله به معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف می پردازیم.
در ایران شماره پلاک ماشین ها را بر اساس شهرها تفکیک کرده اند و هر استان دارای کد اختصاصی می باشد.

 

 

 

شماره پلاک شهرهای مختلف

کدام شماره برای کدام شهر است؟

در تمام پلاک ها یک حرف و تعدادی عدد وجود دارد که هر کدام به منظور خاصی بوده و نشان دهنده ی شهری می باشد. برای اینکه بدانید صاحب پلاک ماشین در کدام استان زندگی می کند، به اعدادی که در پایین کلمه ایران قرار دارد، توجه کنید.
حروف الفبایی که در داخل پلاک وجود دارد، شهرستان هر استان را مشخص می کند. با توجه به اطلاعاتی که در ادامه وجود دارد، شما می توانید با دیدن یک ماشین استان و شهرستان صاحب پلاک را بدانید.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف

آذربایجان شرقی (تبریز)

شماره پلاک در این استان به ۳ بخش تقسیم می شود. بخش اول ماشین هایی است که در شهر تبریز هستند و با شماره پلاک ایران ۱۵ شناخته می شوند. بخش دوم و سوم ایران ۲۵ و ایران ۳۵ بوده و برای پلاک ماشین های شهرستان های استان آذربایجان شرقی استفاده می شود.
ایران ۱۵ با حروف ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه و ی متعلق به شهر تبریز می باشد.
شماره پلاک ایران ۲۵ با حروف س: اهر، م:بستان آباد: ط: جلفا، ی: آذرشهر، ل: بناب، ن: شبستر، ب: مراغه، ص: سراب، و: کلیبر، ج: مرند، ه: هریس، د: میانه و ق: هشترود نام گذاری می شود.
شماره پلاک ایران ۳۵ با حروف د: عجب شیر، ل-م: تبریز، ص: ملکان، ب: اسکو، س: چار اویماق و ج: ورزقان نام گذاری شده اند.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف آذربایجان غربی (ارومیه)

شماره پلاک در این استان نیز به ۳ بخش تقسیم می شود. مرکز این استان یعنی ارومیه شماره پلاک 17 و استان های اطراف آن 27 و 37 می باشند.
ایران ۱۷ با حروف ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل و م متعلق به شهر ارومیه است.
و شماره پلاک ایران ۲۷ با حرف های ن: بوکان، ی: اشنویه، و: پیرانشهر، س: سلماس، ب: خوی، م: سردشت، ل: شاهین دژ، ط: میاندوآب، ج: مهاباد، ق: تکاب، ص: نقده، د: ماکو و ه: چالدران نام گذاری شده اند.
همچنین شماره پلاک ایران ۳۷ با حروف ق: سلماس، ط: بوکان، ص: مهاباد، ل: ماکو، ب: خوی و ج: میاندوآب معرفی می شوند

معرفی شماره پلاک های اردبیل

استان اردبیل و تمام شهرستان های این استان با شماره ایران 91 نام گذاری می شوند.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف استان اصفهان

استان اصفهان به پنج بخش مختلق تقسیم شده است. خودروهای مرکز استان 13، 67 و 13 بوده و شماره پلاک شهرستان های اطراف آن 23 و 43 می باشد.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف استان البرز

شماره پلاکی که برای ماشین های این استان در نظر گرفته اند به ۴ بخش تقسیم شده و شامل ایران ۶۸، ایران ۳۸ (ب – س – د) و ایران ۲۱ (ص- و) برای کرج، ایران ۲۱ (ص) و ۷۸ (ط) برای شهرستان های استان البرز است.

 

 

شماره پلاک شهرهای مختلف

 

 

شماره پلاک های ایلام

استان ایلام و تمامی شهرستان های آن شماره پلاک ایران 98 دارند.

معرفی شماره پلاک استان بوشهر

شماره پلاک هایی که در این استان وجود دارد به دو بخش مختلف تقسیم شده اند. ایران ۴۸ برای مرکز استان بوشهر و ایران ۵۸ برای سایر شهرهای استان بوشهر است.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف استان تهران

این استان به دلیل جمعیت زیاد و تعداد خودروهایش دارای طیف بیشتری از پلاک ها می باشد.
ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ متعلق به شهر تهران بوده و پلاک های ایران ۷۸ و ایران ۲۱ (بجز حروف ص–و) برای شهرستان های استان تهران است.

استان چهارمحال و بختیاری

شماره پلاک مرکز این استان یعنی شهرکرد، ایران ۷۱ بوده و سایر شهرستان هایش، ایران ۸۱ می باشد.

شماره پلاک استان خراسان شمالی

این استان دارای دو پلاک ایران ۲۶ (ب–ج–د–س) و ایران ۷۴ (ج) است.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف استان خراسان رضوی

همان طور که می دانید مرکز این استان شهر مقدس مشهد می باشد. این شهر با شماره پلاک های ایران ۱۲، ایران ۳۶ و ایران ۷۴ شناخته می شود. سایر شهر ستان های این استان شماره پلاک های ایران ۳۲ و ۴۲ دارد.

شماره پلاک خراسان جنوبی

شهر بیرجند که مرکز این استان می باشد دارای شماره پلاک 52 بوده و سایر شهرهای این استان نیز همین شماره پلاک را دارند.

معرفی شماره پلاک خوزستان

پلاک های این استان در دو بخش مختلف است، شهر اهواز که مرکز استان خوزستان می باشد دارای شماره پلاک ایران ۱۴ بوده و سایر شهرستان هایش با شماره ایران ۲۴ و ایران ۳۴ شناخته می شوند.

شماره پلاک شهرهای مختلف استان زنجان

شهر زنجان که مرکز این استان است شماره پلاک ایران 87 و سایر شهرستان های این استان ایران 98 می باشند.

معرفی شماره پلاک های استان سمنان

شهر سمنان دارای شماره پلاک ایران 86 بوده و سایر شهرستان هایش ایران 96 می باشند.

بررسی شماره پلاک های استان سیستان و بلوچستان

این استان نیز همانند استان قبلی دارای دو بخش مختلف شماره پلاک است که بخش اول ایران 85 متعلق به مرکز استان یعنی شهر زاهدان می باشد. ایران 95 نیز متعلق به سایر شهرستان های سیستان و بلوچستان است.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف استان فارس

استان فارس با توجه به جمعیت و خودروهای زیادی که دارد، شماره پلاک هایی در چهار بخش مختلف داشته که شامل ایران ۶۳ و ایران ۹۳ در مرکز استان یعنی شهر شیراز و شماره های ایران ۷۳ و ایران ۸۳ در سایر شهرستان هایش است.

معرفی شماره پلاک قزوین

شماره پلاک ماشین هایی که در این استان وجود دارد به دو بخش تقسیم می شوند، شهر قزوین شماره پلاک ایران 79 و شهرستان های اطرافش ایران 89 می باشد.

شماره پلاک استان قم

استان قم و تمامی شهرستان های آن دارای شماره پلاک ایران ۱۶ هستند.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف استان کردستان

شماره پلاک خودروهای این استان در دو بخش ایران ۵۱ که متعلق به مرکز این استان است و در حروف ب– ج- د– س– ص–ط– ق– ل- م– ن–و محدود می شود. سایر شهرستان های این استان ایران 61 هستند.

معرفی شماره پلاک استان کرمان

این استان در 3 بخش مختلف شماره گذاری شده است. ایران 45 متعلق به مرکز استان کرمان، ایران 65 و 75 نیز شهرستان هایش را شامل می شود.

معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف در کرمانشاه

شماره پلاک هایی که در این استان وجود دارد، به 3 بخش مختلف تقسیم می شود، مرکز این استان که شهر کرمانشاه است، ایران 19 بوده و بقیه شهرستان های این استان ایران 29 و 39 می باشد.

استان کهگلویه و بویراحمد

تمامی شهرهای این استان دارای شماره پلاک ایران ۴۹ هستند.

معرفی شماره پلاک استان گلستان

شماره پلاک های این استان دو نوع می باشد. مرکز استان گلستان، گرگان دارای شماره پلاک ایران 59 بوده و سایر شهرستان های آن ایران 69 است.

شماره پلاک خودروهای استان گیلان

در استان به دلیل وجود ماشین های زیاد، شماره پلاک ها به سه بخش مختلف تقسیم می شوند، شهر رشت به عنوان مرکز این استان، ایران 45 بوده، سایر شهرستان های این استان زیبا ایران 56 و 76 نام گذاری شده اند.

معرفی شماره پلاک لرستان

لرستان دارای دو بخش مختلف شماره پلاک است. در مرکز استان (شهر خرم آباد) ایران 31 و در شهرستان هایش ایران می باشد.
معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف در استان مازندران
این استان دارای 4 شماره پلاک مختلف می باشد. ایران ۶۲ ( حروف ب – ج ) متعلق به شهر ساری مرکز استان و ایران ۸۲، ایران ۹۲ و ایران ۷۲ متعلق به شهرستان های مازندان است.

شماره پلاک خودرو در استان مرکزی

ایران 47 شماره پلاکی است که در مرکز این استان شهر اراک استفاده می شود. شهرستان های مرکزی ایران 57 نام گذاری شده اند.

شماره پلاک هرمزگان

استان زیبای هرمزگان دو نوع شماره پلاک مختلف دارد، مرکز این استان (بندرعباس) ایران 84 بوده و سایر شهرستان هایش با ایران 94 شناخته می شوند.

معرفی شماره پلاک استان همدان

شماره پلاک در استان همدان ، در مرکز ایران ، 18 و در شهرستان هایش ایران 28 می باشد.
معرفی شماره پلاک شهرهای مختلف در استان یزد
شهر یزد که در مرکز این استان قرار دارد، شماره پلاک ایران 54 داشته و سایر شهرستان هایش با ایران 64 شناخته می شوند.

کلام آخر

بعد از خواندن این مقاله شما می توانید تمام ماشین هایی را که می بینید، تشخیص دهید که از کدام شهر آمده اند. یادتان باشد که هر شهرستان با حروف خاصی مشخص می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.